Länkar

Borättsbyrån - Juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar.

Friköp - Friköp av småhusföreningar från bostadsrätt till äganderätt

Kapitaltillskott - Information om kapitaltillskott i bostadsrättsföreningar

Ombildning - Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter

Bostadsrättslagen - Den viktigaste lagen för bostadsrättsföreningar.

Lagen om ekonomiska föreningar - En bostadsrättsförening är en särkild typ av ekonomisk förening och föreningslagen gäller i många fall, då bostadsrättslagen hänvisar dit.

Hyreslagen - Bostadsrättsföreningar har ofta både bostads- och lokalhyresgäster, hyreslagen (12 kap. Jordabalken) är därmed mycket viktig.

Ombildningslagen - Hyresgästers möjlighet att genom att bilda en bostadsrättsförening och göra en intresseanmälan få en företrädesrätt att förvärva fastigheten.

Hyresnämnden - Medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut.